Kuuskaari

Ympärivuorokautista palveluasumista idyllisessä ympäristössä

ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kuuskaari

TOIMIPISTE

Kuuskaaren asumispalvelu on suunnattu täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille sekä vammaisille henkilöille, joiden toiminnalliset valmiudet eivät vielä riitä itsenäiseen tai vähemmän tuettuun asumiseen. Asumisen tavoitteena on edistää asiakkaan omia valmiuksia kohti itsenäisempää asumismuotoa tukemalla ja auttamalla päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa. Tukea on tarjolla ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä.

PALVELU

Asiakkaan tuen tarve ja tavoitteet määritellään kuntoutumissuunnitelmassa. Yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman tavoitteena on tunnistaa asiakkaan voimavarat ja kehittymisalueet ja suunnitella keinot, joilla tavoitteet saavutetaan. Yleisimpiä tavoitteita ovat arkipäivän taitojen opettelu tai ylläpito, sosiaalisten taitojen harjaantuminen, psyykkisten sairauksien oireiden ja päihderiippuvuuden kanssa pärjääminen ja niiden hoito. Myös mielekkään, omanäköisen arjen rakentaminen on tärkeää. Yhdessä asiakkaiden kanssa suunnitellaan tulevaisuutta ja tavoitteiden asettamista elämälle eteenpäin. Kuntoutumissuunnitelman tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaan yhteistyötahojen kanssa.

Kuuskaaressa työskentelemme yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Otamme asiakkaan arkeen ja tavoitteiden suunnitteluun mielellämme mukaan läheiset ja muut yhteistyötahot. Perhetyön toteutuksesta sovitaan aina yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä henkilökunnan välillä.

TOIMITILAT

Kuuskaari sijaitsee Kotkassa lähellä Karhulan keskustan palveluita. Se toimii vuonna 2003 valmistuneessa kiinteistössä, jossa on 30 asuntoa ja asiakkailla on käytössään oma huone, jossa on WC/suihku, sekä yhteiset keittiö-, kodinhoito-, sauna- ja oleskelutilat. Kaikki tilat ovat viihtyisiä, esteettömiä ja sijaitsevat kahdessa kerroksessa.Tehostettu palveluasuminen on yhteisöasumista. Alakerrassa toimii yhteisö, jonka asiakkailla on tavoitteena kuntoutua kohti itsenäistä elämää. Yläkerran yhteisössä tarjoamme ikääntyville asiakkaille hoivaa ja huolenpitoa.

HENKILÖKUNTA

Kuuskaaressa työskentelee osaava ja ystävällinen sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen omaava henkilökunta, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea asiakkaita omien päämäärien saavuttamisessa ja arkipäivän taitojen harjaantumisessa.

YHTEYSTIEDOT

Kuuskaari
Ahmankatu 1, 48600 Kotka
Palveluvastaava Kaisa Vaala 040 710 3228
Ohjaajat alakerta 040 710 3230
Ohjaajat yläkerta 040 710 3233
kuuskaari@kakspy.com

Kuuskaaren tehostettu palveluasuminen esite