1. Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu omassa kodissaan asuville mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asiakkaille tarjotaan kuntoutumista ja hyvinvointia edistävää yksilöllistä palvelua.

Kymenlaakso

Espoo