3. Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asiakkaille tarjotaan kuntoutumista ja ympärivuorokautista tukea päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

Kuuskaari (Kotka)

Alvila-koti (Helsinki)