Asumispalvelut

mielenterveys- ja päihdekuntoutujille,
vammaisille sekä erityistä tukea tarvitseville

Meille asiakas on tärkein tarpeineen ja toiveineen. Siksi olemme hyvinvointia ja osallisuutta edistävien palveluiden edelläkävijä.

Markku Kärmeniemi

Toimitusjohtaja, Kakspy Palvelut Oy

Koti ja tuki

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asiakkaille tarjotaan päivittäistä intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntouttavaa tai toimintakykyä ylläpitävää asumispalvelua.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asiakkaille tarjotaan kuntoutumista ja ympärivuorokautista tukea päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

Yritys

Kakspy Palvelut Oy

Kakspy Palvelut Oy on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n (KAKSPY) ja ALVI ry:n omistama yhteiskunnallinen yritys, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen.

Yhdessä sovitut arvomme:

  • Turvallisuus
  • Toiveikkuus
  • Vastuullisuus
  • Yhteisöllisyys

Yrityksen toiminta perustuu toipumisorientaatioon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassamme huomioimme palvelunkäyttäjien yksilölliset tarpeet ja toiveet. Ammattitaitoisen ja ystävällisen henkilökuntamme päämääränä on edistää jokaisen henkilökohtaista hyvinvointia ja auttaa saavuttamaan omalle elämälle asetetut tavoitteet.

Asumispalvelumme jakaantuvat Sosiaali- ja terveysministeriön antamien mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kehittämissuosituksien mukaisesti kolmeen eri tasoon:

1. Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu omassa kodissaan asuville mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asiakkaille tarjotaan kuntoutumista ja hyvinvointia edistävää yksilöllistä palvelua.

Kymenlaakso

Espoo

2. Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asiakkaille tarjotaan päivittäistä intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntouttavaa tai toimintakykyä ylläpitävää asumispalvelua.

Sateenkaari (Kotka)

Valkeakaari (Kouvola)

Vuoksenkaari (Imatra)

3. Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asiakkaille tarjotaan kuntoutumista ja ympärivuorokautista tukea päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

Kuuskaari (Kotka)

Alvila-koti (Helsinki)

Hallinto