Vuoksenkaari

Toiminnallisia valmiuksia ylläpitävää ja edistävää palveluasumista

Palveluasuminen

Vuoksenkaari

TOIMIPISTE

Vuoksenkaaren asumispalvelut ovat tarkoitettu mielenterveys- tai päihdeongelmia kohdanneille tai vammaisille palvelunkäyttäjille eli asiakkaille, jotka tarvitsevat päivittäistä, intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntouttavaa tai toimintakykyä ylläpitävää asumispalvelua. Tukea palveluasumisen muodossa on tarjolla vuoden jokaisena päivänä aamusta iltaan.

PALVELU

Vuoksenkaaressa asuminen perustuu yksilölliseen kuntoutumissuunnitelmaan. Kuntoutumisen tavoitteet ja keinot sovitaan kuntoutumissuunnitelmassa, joka laaditaan asiakkaan muuttaessa asuinyhteisöön. Asiakkaita ohjataan ja tuetaan sairauden, riippuvuuden tai vammaisuuden kanssa selviytymisessä ja pyritään edistämään osallisuuden kokemusta. Heitä ohjataan tekemään mahdollisimman paljon itsenäisesti päätöksiä omaan arkeensa liittyen, ohjataan ja tuetaan arjen askareissa sekä asioimaan asumispalveluyksikön ulkopuolella, tarvittaessa tuetusti. Asiakkaan kanssa pyritään rakentamaan yhdessä mahdollisimman mielekäs ja omannäköinen arki, joka voi myös sisältää osallistumisen mielekkääseen työ-, päivä- tai opiskelutoimintaan oman toimintakyvyn mukaan. Kuntoutumissuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Läheiset ja muut yhteistyötahot otetaan mielellään mukaan asiakkaan tavoitteiden suunnitteluun ja arkeen.

TOIMITILAT

Vuoksenkaari toimii Imatralla Mansikkalassa lähellä keskeisiä palveluita.

HENKILÖKUNTA

Vuoksenkaaressa työskentelee osaavat ja ystävälliset sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneet ohjaajat, joiden työtehtäviin kuuluu asiakkaan kuunteleminen, aktiivinen kuntouttava työote, asiakkaan edunvalvonta ja ohjaaminen mahdollisimman itsenäistä asumista tukeviin taitoihin. Ohjaajat työskentelevät kahdessa vuorossa päivittäin klo. 8.00 – 20.00.

YHTEYSTIEDOT

Vuoksenkaaren asumispalvelut
Pappilanpolku 1 B 1, 55120 Imatra

Palveluesimies Juha Lindeman 040 7103 249
Ohjaajat 040 7103 262

vuoksenkaari@kakspy.com