Tuettu asuminen

Tuettua asumista omassa kodissa

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen

 

Tuettu asuminen on tarkoitettu omassa kodissaan asuville mielenterveys- tai päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille tai muille erityistä tukea asumiseen ja arkeensa tarvitseville henkilöille. Tuetun asumisen avulla asiakasta ohjataan harjoittelemaan sairauden, riippuvuuden, vamman tai muun elämänhallinnan haasteiden kanssa selviytymistä ja lisäämään yhteiskunnallista osallisuutta.

 

PALVELU

Tuetun asumisen tavoitteet, sisältö ja käynnit suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Yleisimpiä tavoitteita ovat arkipäivän taitojen opettelu ja ylläpito, oman talouden hallinta, kodin ulkopuolisten palvelujen käyttö sekä vaihtoehtoisten vapaa-ajan toimintojen löytäminen ja niihin saattaminen.

Tuetussa asumisessa asiakasta voidaan ohjata siirtymään työelämään, opiskelemaan, harrastukseen tai muuhun hänelle mielekkään toiminnan pariin. Tärkeää on yhdessä asiakkaan kanssa rakentaa omannäköinen ja mielekäs arki.

Tuetun asumisen toiminta perustuu liikkuvaan työhön, tapaamiset voidaan toteuttaa joustavasti siellä, missä asiakkaalla on tarve, kuten omassa asunnossa tai muussa asiakkaan kanssa sovitussa paikassa. Tuetussa asumisessa tehdään yhteistyötä mielellään asiakkaan läheisten ja muun yhteistyöverkoston kanssa

 

HENKILÖKUNTA

Tuetussa asumisessa työskentelee osaavat ja ystävälliset sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneet ohjaajat, joiden työtehtäviin kuuluu asiakkaan kuunteleminen, aktiivinen kuntouttava työote, asiakkaan edunvalvonta ja ohjaaminen itsenäistä asumista tukeviin taitoihin.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Tuettu asuminen Uusimaa                                                                                                     
Täysikuu 3 A 15, 02210 Espoo

Palveluvastaava
Pia Kovalainen 044 493 2866
pia.kovalainen@kakspy.com

Omavalvontasuunnitelma

 

Tuettu asuminen Kymenlaakso
Palveluvastaava
Jaana Immonen 040 710 3256
jaana.immonen@kakspy.com

Omavalvontasuunnitelma