Tuettu asuminen Kymenlaakso

Tuettua asumista omassa kodissa

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu omassa kodissaan asuville mielenterveys- tai päihdeongelmia kohdanneille, vammaisille tai muille erityistä tukea asumiseensa ja arkeensa tarvitseville henkilöille. Tuetun asumisen tavoitteena on auttaa palvelunkäyttäjää eli asiakasta toimimaan arjessaan mahdollisimman itsenäisesti sekä ohjata asiakasta käyttämään oman asuinalueensa palveluja.Tuettu asuminen toimii arkisin klo 8-18 välillä joustavasti, sopimuksen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

PALVELU

Tuetun asumisen tavoitteet ja käynnit suunnitellaan kuntoutumissuunnitelmassa. Käyntien määrä ja sisältö määräytyvät yksilöllisen tarpeen mukaan. Suunnitelmaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti käyntien yhteydessä sekä kirjallisesti 3 kk:n välein. Tuetun asumisen avulla asiakasta ohjataan harjoittelemaan sairauden, riippuvuuden, vamman tai muun elämänhallinnan haasteiden kanssa selviytymistä ja lisäämään yhteiskunnallista osallisuutta. Yleisimpiä tavoitteita ovat arkipäivän taitojen opettelu ja ylläpito, oman talouden hallinta, kodin ulkopuolisten palvelujen käyttö sekä vaihtoehtoisten vapaa-ajan toimintojen löytäminen ja niihin saattaminen. Tuetussa asumisessa asiakasta voidaan ohjata siirtymään työelämään, opiskelemaan, harrastukseen tai muuhun hänelle mielekkään toiminnan pariin.Tärkeää on yhdessä asiakkaan kanssa rakentaa omannäköinen ja mielekäs arki.

Tuetussa asumisessa tehdään yhteistyötä mielellään asiakkaan läheisten ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Perhetyön toteutuksesta sovitaan aina yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisten sekä henkilökunnan välillä.

TOIMITILAT

Tuetun asumisen toiminta perustuu liikkuvaan työhön, tapaamiset voidaan toteuttaa joustavasti siellä, missä asiakkaalla on tarve, kuten omassa asunnossa tai muussa asiakkaan kanssa sovitussa paikassa. Näin ollen tuetussa asumisessa ei ole varsinaisia omia toimitiloja. Toimipisteellä on käytössään toimistot Karhulassa, Kotkassa ja Kouvolassa. Niissä henkilökunta on tavoitettavissa sovitusti. Lisäksi toimintaa voidaan tarpeen mukaan järjestää Kakspy Palvelut Oy:n muissa toimitiloissa.

HENKILÖKUNTA

Tuetussa asumisessa työskentelee osaavat ja ystävälliset sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneet ohjaajat, joiden työtehtäviin kuuluu asiakkaan kuunteleminen, aktiivinen kuntouttava työote, asiakkaan edunvalvonta ja ohjaaminen itsenäistä asumista tukeviin taitoihin.

YHTEYSTIEDOT

Tuettu asuminen Kymenlaakso
Kymenlaaksonkatu 20 D 123  48100 Kotka

Palveluesimies Tiina Klingberg 040 7103 254
tiina.klingberg@kakspy.com