Valkeakaari

Toiminnallisia valmiuksia ylläpitävää ja edistävää yhteisöllistä asumista

yhteisöllinen asuminen

Valkeakaari

TOIMIPISTE

Valkeakaari tarjoaa yhteisöllistä asumista mielenterveys- tai päihdeongelmia kohdanneille sekä vammaisille henkilöille. Asumispalvelu on tarkoitettu palvelunkäyttäjille eli asiakkaille, jotka tarvitsevat suunnitelmallista, intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntouttavaa tai toimintakykyä ylläpitävää tukea ja ohjausta. Tukea ja ohjausta on tarjolla vuoden jokaisena päivänä aamu- ja ilta-aikaan.

Valkeakaari tarjoaa myös lyhytkestoista intervalliasumista asiakkaille, jotka tarvitsevat ajoittaista, suunnitelmallista tukea kotona selviytymiseen. Intervallijakson kesto ja tiheys määritellään asiakkaan kuntoutumissuunnitelmassa yhteistyötahojen kanssa.

PALVELU

Asiakkaan yksilölliset kuntoutumistavoitteet sovitaan kuntoutumissuunnitelmassa, joka laaditaan asiakkaan muuttaessa Valkeakaareen. Suunnitelmaan laaditaan tavoitteet ja keinot, joilla asiakas voi edetä kohti mahdollisimman itsenäistä elämää. Asiakasta ohjataan harjoittelemaan sairauden, riippuvuuden tai vammaisuuden kanssa selviytymistä ja hankkimaan itsenäiseen selviytymiseen toimintavalmiuksia. Itsenäinen päätöksenteko, asioiminen ja liikkuminen Valkeakaaren ulkopuolella sekä mahdollisuus osallistua työ-, päivä- tai opiskelutoimintaan kuuluvat myös olennaisesti Valkeakaaren toimintaan.Asiakkaiden kanssa yhdessä pyritään rakentamaan hänelle mielekäs ja omannäköinen arki. Kuntoutumissuunnitelman tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Läheiset ja muut yhteistyötahot otetaan mielellään mukaan asiakkaan tavoitteiden suunnitteluun ja arkeen. Lisäksi Valkeakaaressa järjestetään läheisille suunnattua toimintaa.

TOIMITILAT

Valkeakaari toimii Kouvolassa Valkealan kirkonkylässä, joka on palvelujen osalta täydellinen taajama. Palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä.

HENKILÖKUNTA

Valkeakaaressa työskentelee osaavat ja ystävälliset sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneet ohjaajat, joiden työtehtäviin kuuluu asukkaan kuunteleminen, aktiivinen kuntouttava työote, asiakkaan edunvalvonta ja ohjaaminen itsenäistä asumista tukeviin ja ylläpitäviin taitoihin. Ohjaajat ovat paikalla päivittäin kahdessa vuorossa.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Valkeakaari

Kustaa III tie 17, 45370 Valkeala
Palveluvastaava Anne Mäkelä 040 7103 244
Ohjaajat 040 7103 243
valkeakaari@kakspy.com

Valkeakaaren asumispalvelut esite

Omavalvontasuunnitelma